V Turniej Kół Gospodyń Wiejskich 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkie miejscowe oraz okoliczne Koła Gospodyń Wiejskich do zapoznania się z regulaminem konkursu, ktory odbedzie się 18 listopada 2017r . W zalącznikach znajduję się regulamin wraz z kartą zgłoszeń (jeden plik).

Czas nadsyłania zgłoszeń trwa do 13 listopada 2017 r.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!